logo

Disclaimer


Asteen Design v.o.f, hierna te noemen, verleent u hierbij toegang tot www.asteendesign.com en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Asteen Design v.o.f behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.asteendesign.com is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Asteen Design v.o.f.

Beperkte aansprakelijkheid
Asteen Design v.o.f spant zich in om de inhoud van www.asteendesign.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.asteendesign.com aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Asteen Design v.o.f.

Voor op www.asteendesign.com opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Asteen Design v.o.f nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Asteen Design v.o.f en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Asteen Design v.o.f, tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.